Nieuws

Eerste gecertificeerde HDN lassers

Op 27 juni werden de eerste lassers van D&W Process Technology HDN gecertificeerd. De cursisten werden getoetst op vakmanschap op het gebied van een hygiënische las en het werken met de HDN methodiek. Met een slagingspercentage van 100% zijn de eerste HDN gecertificeerde lassers beschikbaar.


Lasopleiding

Binnen de voedingsmiddelenindustrie worden hoge eisen gesteld aan de hygiëne van de machines. Een goede las heeft veel invloed op deze hygiëne. Een verkeerde las kan een machine en daarmee het voedingsmiddel vervuilen. De HDN methodiek biedt een uniforme en eenvoudige werkwijze om een las goed en hygiënisch te leggen. Tijdens de eerste lasopleiding kwamen zowel theorie als praktijk van deze methodiek aan bod. De cursisten werden op beide onderdelen getoetst. De praktijktoets werd beoordeeld door het Nederlands Instituut voor Lastechniek, de theorietoets door HDN.

Hygienic Design Network

Hygiëne en voedselveiligheid zijn steeds belangrijker wordende onderwerpen. Machines en procesinstallaties voor de voedsel-, dranken- en farmaceutische toepassingen dienen hierdoor aan veel eisen te voldoen. De consument moet erop kunnen vertrouwen dat producten op een veilige en hygiënische manier worden geproduceerd. Specialisten kunnen normen en richtlijnen voor deze machines en procesinstallaties anders interpreteren en in uitvoering brengen. Hierdoor is er vaak een groot verschil tussen wat er vereist wordt op technische en hygiënisch vlak ten opzichte van de gerealiseerde oplevering. Het ontbreekt aan duidelijke specificaties en het vermogen om dit te controleren.

De HDN Methodiek (Hygienic Design Network) biedt een uniforme werkwijze voor alle Europese normen en richtlijnen. De methodiek kan gebruikt worden bij het ontwerpen, bouwen en installeren van machines en procesinstallaties. Hiermee verbindt HDN alle marktpartijen van het ontwerp van een procesinstallatie tot aan de oplevering voor gebruik. Alle disciplines sluiten op elkaar aan en zijn geborgd door gecertificeerde uitvoerders en objectief gekozen componenten.

dwptEerste gecertificeerde HDN lassers

Related Posts

Geef een reactie